Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Педагогічна преса
Официальный сайт Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
Сайт Національний університет цивільного захисту України
Громадська організація Ла Страда - Україна!

Дошкільна освіта

Світ дитинства – співочий і дзвінкий, різнокольоровий і веселий, чистий і прозорий, мов джерельна вода. Щоб оберігати і пестити цей світ, віддавати йому своє тепло і любов у Основ'янському районі м. Харкова в 2018/2019 навчальному році працює 19  закладів дошкільної освіти:

  • 18 закладів дошкільної освіти комунальної форми власності – з 12 – годинним режимом роботи , українською мовою навчання;
  •  1 приватний  заклад дошкільної освіти центр розвитку дитини «Маленька країна» (3 групи короткотривалого перебування), з російською мовою навчання.


 

 

 


 

 

   Заклади дошкільної освіти району здійснюють освітню діяльність за такими пріоритетними напрямками:

  1. Художньо-естетичний (ДНЗ №№349,345,96);
  2. Фізкультурно-оздоровчий ( ДНЗ №№24,67) ;
  3. Музичний (ДНЗ №50);
  4. Гуманітарний (ДНЗ №№13,122,253,353);
  5. Економіко-математичний (ДНЗ №52);
  6. Еколого-природничий (ДНЗ №№31,420,391,44);
  7. Народознавчий (ДНЗ №№72,417);
  8. Правовий  (ДНЗ №441).

 

   Існують опорні заклади дошкільно освіти, які поглиблено вивчають та надають консультативну допомогу молодим спеціалістам за такими питаннями:

- ДНЗ № 24 у 2013 році увійшов до районної мережі закладів «Школа сприяння здоров’я»,

- ДНЗ №420 – організація навчально-виховного процесу за Базовою програмою розвитку «Я у Світі»,

- ДНЗ №391 – організація роботи з батьками;

- ДНЗ №50 – організація роботи з дітьми 5 – річного віку та наступності у роботі зі школою;

- ДНЗ №353 – організація науково-методичної роботи;

- ДНЗ №72 – організація роботи з безпеки життєдіяльності.

 

   Всього у  закладах дошкільної освіти усіх форм власності 146 група для дітей дошкільного віку, що на 1 групи більше ніж у минулому році. Кількість груп збільшилася за рахунок того, що відновив функціонування 1 групи, розрахованої на 20 місць, після капітального ремонту КЗ "ДНЗ" №345. Кількість дітей станом на 01.09.2018 складає 3344, з них: дітей раннього віку - 569, дітей дошкільного віку - 2775.

 

     Мережа закладів дошкільної освіти складається з різних типів  закладів дошкільної освіти: загального розвитку та комбінованого  типу (ДНЗ №№ 52, 96, 345, 353, 391, 441), у яких функціонують 12 спеціальних груп для дітей з порушеннями мови, де виховується 265 дітей.

     Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина".

      Почавши з поглибленого вивчення та аналізу класичної педагогіки й психології, педагоги прийшли до висновку: з давніх давен, незалежно від національності, люди намагалися вирішити проблеми розвитку особистості.  Народна педагогіка використовувалася як джерело мудрості виховання, вона гуманна і назавжди буде сучасною, бо М. Монтессорі, К Ушинський., В. Сухомлинський, С. Русова, Я. Корчак, Ш. Амонашвілі, Ю. Азаров, Л. Виготський та інші створювали й розвивали теорію розвитку особистості дитини на гуманістичній основі, спираючись на загальнолюдські цінності.

     Виходячи з досвіду відомих науковців було створено модель цілісного педагогічного процесу, яка базується на принципах Педагогіки Співробітництва, Педагогіки Співтворчості та елементів ТРВЗ (теорія розвитку винахідницьких завдань). Визначальними в роботі педагогів стали такі тенденції: Любов, Свобода, Краса, Праця, Гра, Пізнання.

    З 01.09.2013 року усі  заклади дошкільної освіти розпочали впровадження в освітній процес програму виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина" за рекомендаціями, розробленими спеціалістами Управлінням освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради. Діти зараховуються в заклади дошкільної освіти комунальної форми власності виключно за умов попередньої електронної реєстрації.

     Ми змінили погляди на кінцеву мету дошкільного виховання: головне не тільки підготовка дитини до школи, а забезпечення повноцінного життя в дошкільному закладі (спілкування, пізнання навколишнього світу, гра, праця, любов до себе, до родини, до Батьківщини; розуміння, збереження та створення краси; вміння бачити та успішно вирішувати протиріччя; берегти своє життя та здоров’я; відчувати себе особистістю, яка має права на певне місце в суспільстві).

     У будь – якій сфері діяльності з дітьми вихователі прагнуть надавати право вибору; створювати такий освітній процес, в якому діти виступали б активними учасниками, з повагою відносяться до незвичайних питань та ідей, показують дітям, що їхні ідеї мають цінність, надають можливість для самостійного навчання, стимулюють його. Останнім часом педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів активно працюю над упровадженням інтегрованого навчання – процесом поєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему з метою одержання якісно нового результату дошкільної освіти в ігровій цікавій формі.

    Багато уваги приділяється формуванню основ духовності, соціально активної особистості шляхом прищеплення загальнолюдських, морально – етичних цінностей, бажанню зберігати й приумножувати національну культуру, як елемент загальнолюдської культури.

 

 

 

 

Правила прийому дітей до ЗДО

 

 

- «Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти». Лист МОН України № 1/9-235 від 10.04.2019

 

- «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти».Лист МОН № 1/9-691 від 13.11.2018

 

- «Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти». Лист МОН № 1/9-392 від 15.06.2018

 

- Щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти у зв’язку із скасуванням форми первинної облікової документації № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)». Лист МОН України № 111-01/123 від 24.04.2018

 

- «Щодо влаштування дітей біженців, мігрантів і інших категорій іноземців та осіб без громадянства в дошкільні навчальні заклади». Лист МОНУ № 1/9 від 26.12.2016

 

- «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення». Лист МОНУ, МОЗУ № 1/9-500/ № 05.01.16/28103 від 29.09.2014

 

- «Щодо прийому до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України». Лист МОН № 1/9-310 від 12.06.2014 року