Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Педагогічна преса
Официальный сайт Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
Сайт Національний університет цивільного захисту України
Громадська організація Ла Страда - Україна!

Мовне законодавство

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "україночка"

 

 

 

 

Виконання мовного законодавства

 З метою реалізації мовної політики у закладах освіти району, створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму в майбутніх громадян України Управління освіти адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради здійснюється відповідна організаційна робота

Річним планом Управління освіти, закладами загальної середньої освіти району передбачено та здійснено певну роботу з формування культури мовлення, прищеплення любові до рідної мови, шанобливого ставлення до державних святинь, історичного минулого українського народу, його традицій.

У закладах освіти Основ’янського району освітній процес приведено відповідно до вимого законодавства про мови.

У всіх навчальних закладах обладнані куточки державної символіки, ведеться роз'яснення учням ідейної суті державних символів і правил їх використання, ритуалів, традицій, виховується позитивне ставлення до державних символів України, формуються почуття поваги до них, стійкі навички свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів.

Мережа закладів за мовами навчання постійно регулюється. У 2018/2019 навчальному році  у статусі навчальних закладів  із  російською мовою навчання  в районі функціонує 4 середніх загальноосвітніх навчальних заклади, здійснюють навчально-виховний процес українською мовою 8.

 

Інформація

 про мови навчання у закладах загальної середньої освіти Основ’янського району

  міста Харкова  у 2019/2020 н. р.:

 

 

Комунальної форми власності

Район (ЗЗСО)

Всього учнів

Всього закладів загальної середньої освіти

 

Із них (кількість):

Всього

навчається учнів

Україномовні

Двомовні

Закладів

Учнів

Класів

Закладів

Українською   

Російською

 

 

 

 

 

Українською

Російською

Учнів

Класів

Учнів

Класів

Основ’янський

   

7

4613

156

3

128

4

2180

77

4613

2180

                           

Приватної  форми власності:

Район (ЗЗСО)

Всього учнів

Всього закладів загальної середньої освіти

 

Із них (кількість):

 

Україномовні

Двомовні

Всього

навчається учнів

Закладів

Учнів

Класів

Закладів

Українською   

Російською

 

 

 

 

 

Українською

Російською

Учнів

Класів

Учнів

Класів

Основ’янський

838

1

1

838

30

-

-

-

-

-

838

-

 

Вечірні школи:

 

Район (ЗЗСО)

Всього учнів

Всього закладів загальної середньої освіти

 

Із них (кількість):

 

Україномовні

Двомовні

Всього

навчається учнів

Закладів

Учнів

Класів

Закладів

Українською   

Російською

 

 

 

 

 

Українською

Російською

Учнів

Класів

Учнів

Класів

Основ’янський

456

1

-

-

-

-

-

-

456

17

-

456

 

 

 

При формуванні мережі за мовами навчання враховується мовна територіальна відповідність. Адміністраціями шкіл та педагогічними колективами проводяться певні заходи з питань формування мережі відповідно до потреб та демографічного складу населення: співбесіди з батьками майбутніх першокласників, опитування з питань мови навчання; спільні виховні заходи, батьківські збори ЗЗСО та ЗДО з метою дотримання принципу мовної та територіальної наступності.

У позашкільних навчальних закладах мова навчання обирається згідно із чинним законодавством, відповідно до потреб батьків.

Мова навчання у ЗЗСО відповідає статутним положенням, що задовольняє культурним потребам та демографічному складу населення району.

Дослідження форм роботи з цього питання працівниками Управління освіти та методичного центру здійснюється під час тематичного вивчення стану викладання навчальних предметів (української мови та літератури, історії України, предмета «Захист Вітчизни» тощо), у школах – при зарахуванні першокласників та новоприбулих учнів (за заявами батьків).

Про виконання рішень нарад керівників адміністрації закладів звітують відповідно до системи, створеної в районі.

Стан забезпеченості навчальних закладів підручниками тримається Управлінням освіти на особливому контролі: заслуховується на апаратних нарадах, нарадах директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи (записи у протоколах та відповідні документи у наявності). Керівники закладів в повній мірі забезпечені нормативною, методичною та додатковою літературою, в тому числі виданнями КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Аналіз стану роботи навчальних закладів району щодо розвитку та впровадження державної  мови в навчально-виховний процес свідчить про достатній рівень діяльності управлінців району: в наявності у річних планах аналітичні матеріали (висновки за попередній навчальний рік та рекомендації на поточний), в окремих розділах спланована робота, у тому числі проведення заходів на допомогу вчителям в оволодінні українською мовою, узагальнення та поширення досвіду роботи досвічених педагогів. Окрім цього, на сайті Управління освіти в розділі «Методичний центр» розміщено матеріали  кращих вчителів української мови (переможців районного етапу конкурсу «Учитель року» та тих, кому за результатами атестації присвоєно педагогічні звання).

Курсове підвищення кваліфікації організовано відповідно до нормативних вимог та рекомендацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», плани, послідовність та терміни виконуються, випадків непроходження курсової підготовки та перепідготовки не виявлено. Матеріали щодо підвищення кваліфікації вчителів у наявності, зберігаються у теках відповідно до номенклатури справ.

На контролі Управління освіти тримається питання щодо укомплектованості загальноосвітніх навчальних закладів учителями української мови і літератури: вакансії періодично з’являються, але швидко заповнюються спеціалістами з відповідною фаховою освітою.

Підвищенню педагогічної майстерності вчителів, у тому числі щодо рівня володіння українською мовою, сприяє робота методичних об’єднань, організованих на рівні району та навчальних закладів (матеріали у наявності). У навчальних закладах: проводяться для працівників мовні практикуми (тематика занять: «Культура мови», «Норми літературної мови», «Орфоепічна та граматична правильність мовлення», «Мовний етикет і культура діалогу», «Стилі мовлення»), плани проведення і матеріали занять у наявності, здійснюється передплата фахових періодичних видань: науково-методичних журналів «Вивчаємо українську мову та літературу», «Дивослово».

Питання дотримання вимог мовного законодавства відображено в організаційно-методичній роботі закладів: згідно з нормативними вимогами здійснюється перевірка стану ведення зошитів з української мови, у системі впроваджуються інноваційні елементи педагогічної техніки, спрямовані на підвищення результатів вивчення україномовних предметів (української мови та літератури, історії України, Харківщинознавства, предмета «Захист Вітчизни» та фізичної культури), підготовку й проведення шкільних та участь у районних предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, МАН на різних рівнях, проведення предметних тижнів, організацію повторення та підготовку до ДПА, ЗНО, а також формування активної громадянської позиції та відповідальності за долю рідного міста, України в цілому, виховання єдності власної долі з долею Батьківщини відбито у роботі шкільних методичних об’єднань вчителів-словесників. Традицією стало проведення у закладах Шевченківських тижнів та тижнів української мови та літератури, конкурсів на краще знання рідної мови, літератури, мистецтва, історії, етнографії. З метою пропагування грамотності, підтримки та розвитку державної мови як духовного потенціалу нації, виховання високої мовної культури дітей та юнацтва у листопаді відзначається День української писемності та мови; продовжено профільне навчання за філологічним напрямом (профіль української філології), за рахунок варіативної частини навчального плану введені спецкурси та курси за вибором.

Проводиться роз’яснювальна та організаційна робота: на батьківських зборах розглядаються питання щодо забезпечення виконання вимог мовного законодавства, зміцнення статусу української мови як державної, підвищення якості мовної освіти учнів.

Ретельна робота щодо реалізації мовного законодавства України проводиться у дошкільних навчальних закладах під керівництвом методистів РМЦ (дошкільний відділ): у наявності систематизовані матеріали щодо розгляду питань дотримання мовного законодавства на нарадах та семінарах керівників, під час методичних заходів різних категорій педагогів-дошкільників, у наявності облік заходів, спрямованих на допомогу педагогам в оволодінні українською мовою. Тримається під контролем Управління освіти проведення у ДНЗ району заходів з відзначення Міжнародного дня рідної мови (інформації керівників у наявності), відстежується на рівні району і рівень засвоєння знань дітей дошкільного віку за освітньою лінією «Мовлення дитини» (у наявності матеріали моніторингу за 2 останні навчальні роки).

Підвищення кваліфікаційних категорій відбувається відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних кадрів, з обов’язковим урахуванням рівня володіння українською мовою педагогічними працівниками.

Залишаючись одним із найбільш пріоритетних напрямів у освітній сфері, питання функціонування державної мови під час  навчально-виховного процесу вимагає посиленої цілеспрямованості та системності. На жаль, українська мова ще не стала мовою повсякденного спілкування працівників освітніх закладів, установ, педагогічних колективів, учнів та їх батьків, мають місце поодинокі порушення мовного законодавства в оформленні деяких документів (акти списання, меню в їдальнях, списки учнів у медичних кабінетах).

 

Рекомендації:

  1. Районному методичному центру (завідувач Надточій О.І.)
  2. Забезпечити в межах своїх повноважень виконання Конституції  України, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про державну мову України», «Про засади державної мовної політики» у частині визначення мови навчання і виховання у навчальних закладах району, всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, надання можливостей навчатись у навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову.

Протягом 2018/2019 навчального року

  1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
    1. Забезпечувати:

- виконання  вимог чинного законодавства щодо здійснення навчально – виховного процесу та оформлення навчальних кабінетів  державною мовою у підпорядкованих закладах;

- дотримання учнями, вчителями, вихователями  та іншими педагогічними працівниками мовного режиму під час навчально-виховного процесу;

- якісну участь учнів у міжнародних та загальнодержавних конкурсах, турнірах, олімпіадах з української мови, літератури, українознавства.

Постійно

  1. Здійснювати заходи щодо стимулювання вивчення української мови, сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів, висвітленню досвіду роботи у фахових виданнях.

Відповідно до річного плану навчального закладу

  1. Наочність у коридорах, кабінетах, класах, групах оформити  державною мовою; інтер’єри шкіл та дошкільних навчальних закладів оформити  з використанням символіки України.

До 01.09.2018

  1. Вжити заходів, спрямованих на збільшення годин варіативної частини навчальних планів для поглибленого вивчення української мови, літератури, факультативів з українознавчих дисциплін.

Червень- серпень 2018 року

  1. Виявляти і підтримувати творчу працю вчителів, підвищувати їх професійну майстерність, популяризувати педагогічні здобутки, залучати до участі у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року».

Відповідно до річного плану навчального закладу

 

  1. Враховувати при атестації педагогічних працівників рівень володіння державною мовою.

Під час атестації