Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
Педагогічна преса
Официальный сайт Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
Сайт Національний університет цивільного захисту України


Бібліотека

Інформаційним центром щодо забезпечення навчально-виховного процесу у школах району є бібліотека.

 

 

Бібліотеки шкіл району здійснюють:

* бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально-виховного процесу конкретного закладу в засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті;

* забезпечення інтелектуального доступу до інформації шляхом систематичного аналізу, відбору, оцінки та створення інформації на всіх освітніх етапах з усіх галузей змісту освіти;

* забезпечення доступу до інформації шляхом ретельно відібраних і систематично організованих різноманітних навчальних матеріалів різних рівнів складності – як друкованих, так і інших носіїв інформації;

* забезпечення матеріалами, які підготують учнів до безперервної освіти;

* розвиток в учнів умінь орієнтуватись в інформаційному просторі. 

          

 

Роль бібліотекаря в школі в сучасних умовах розвитку суспільства набуває нового смислового навантаження, тому пріоритетними напрямками функціонування шкільної бібліотеки є:

  •  підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної функції;
  •  глибоке вивчення читацьких інтересів та як повніше задоволення їх;
  •  координація дій шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги;
  •  систематична робота по збереженню книжкового фонду;
  •  вивчення і впровадження в практику роботи кращого досвіду бібліотек ЗНЗ;
  •  сприяти підвищенню методичної, педагогічної майстерності вчителів школи, популяризації педагогічної літератури;
  •  всебічне сприяння різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів, педагогічних працівників: забезпечення програмами, підручниками, посібниками.  

      

      В умовах інформатизації суспільства особливого значення набуває формування інформаційної культури та її найважливішої складової бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів. Ефективною формою реалізації цього завдання є бібліотечні уроки, дні бібліографії, індивідуальні та групові бесіди, консультації, діяльність гуртків. В рамках Концепції державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року. 
 

   Методичний центр управління освіти Червонозаводського району працює над вирішенням таких проблем:

 • сприяння формуванню навичок основ комп’ютерної грамотності бібліотекарів;

 • формування фонду електронних ресурсів бібліотек;

 • активізація роботи оргкомітетів, класних керівників, учителів з предметів, органів самоврядування, батьків щодо збереження навчальної книги.