Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Педагогічна преса
Официальный сайт Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
Сайт Національний університет цивільного захисту України
Громадська організація Ла Страда - Україна!

Школа сприяння здоров'ю

  Практична реалізація Програми «Здорове майбутнє Харківщини» Конституція України проголошує людину найвищою соціальною цінністю. Держава згідно з Основним законом, зобов’язана створити умови для повноцінного життя, збереження та зміцнення здоров’я, всебічного розвитку і самореалізації кожного громадянина. Національна доктрина розвитку освіти України пріоритетним завданням системи освіти визначає виховання людини в дусі відповідального ставлення  до власного здоров’я і здоров’я оточуючих. Від успішності вирішення цих завдань значною мірою залежить майбутній стан продуктивних сил країни, її економічний, оборонний, інтелектуальний, духовний потенціал. Мережа навчальних закладів Основ'янського району. У Основ'янському районі м. Харкова створено та забезпечено стан функціонування мережі закладів освіти, яка включає:- 10 (5314 учня) загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів;з них 3 (1949 учня) загальноосвітніх навчальних закладів нового типу (Харківські гімназії №№ 12,34; спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови №66),одна ( 437 учнів) вечірня школа №3.    
       Шість шкіл ЗОШ №№10,35,41, 48;  СШ №66; ХГ №12 увійшли до мережі навчальних закладів – Шкіл сприяння здоров’ю.З них один заклад освіти району Харківська гімназія №12 (директор Калмичкова Л.А.) увійшла до Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю; п’ять закладів освіти району увійшли до обласної мережі шкіл сприяння здоров’ю:
  •  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 (директор – Хмара О.О.);
  •  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 (директор – Шарлай Л.Р.);
  •  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 (директор –  Гонський Є.В.).
  •  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 (директор – Мірошніченко Ю.Г. ).
  •  спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 з поглибленням англійської мови  (директор – Подшивалова Н.М.).
       Дошкільний навчальний заклад  № 13 (завідувач Яковенко В.М.) склали програму «Здоровий спосіб життя як необхідна складова збереження та зміцнення здоров’я», яка рекомендована Харківською академією неперервної освіти до обласної мережі.
      Проблема формування позитивної мотивації  на здоровий спосіб життя, культури здоров’я підростаючого покоління стала важливою складовою майже всіх сучасних педагогічних інноваційних технологій.
     Цивілізованість суспільства визначається цінуванням життя і здоров’я людини, а дітей особливо, як майбутнє нації.
     Педагогічні колективи закладів освіти Основ'янського району плідно працюють над вихованням у дітей та учнівської молоді відповідального ставлення до власного здоров’я як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності, формування у школярів навичок прийняття самостійних рішень щодо підтримки та зміцнення здоров’я. Формування здоров’язберігаючого освітнього середовища усвідомлення освітянським загалом пріоритетності роботи із формування в підростаючого покоління культури здорового способу життя зумовило теоретичні і практичні пошуки у напрямі створення адаптивного, комфортного освітнього середовища, що сприяє збереженню здоров’я дітей, учнівської молоді. Класні кімнати у ЗНЗ району оформленні відповідно санітарно-гігієнічним вимогам. Освітлення у класних кімнатах – комбіноване, люмінесцентне природне та штучне; меблі відповідають зросту дітей.
     Для учнів 1-х класів створені ігрові куточки, що розташовані в класі; в наявності іграшки, килими.
    Методичне забезпечення освітнього процесу. Курс освітньої політики передбачає пропаганду здорового способу життя, виховання молодого покоління готового жити в ускладнених умовах міжособистісних стосунків.
     В Основ'янському районі взято стійкій курс на перетворення кожного навчального закладу в Школу сприяння здоров’ю. Для реалізації цих проектів, спільно з науковцями ХАНО та методичним центром Основ'янського Управління освіти, заступники директорів шкіл з виховної роботи, психологи шкіл приймають активну участь у науково-методичних, науково-практичних семінарах, тренінгах з основ здоров’я.
  
   Районним методичним центром (згідно з планом Харківської академії неперервної освіти) проводиться цілеспрямована робота щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації роботи з використанням сучасних здоров’язберігаючих, здоров’яформуючих, здоров’яззміцнюючих технологій. З цією метою всі вчителі району, які викладають «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності» проходять (згідно з графіком ХАНО) курси підвищення кваліфікації, тематичні курси, спецкурси, спецкурси-тренінги. На виконання Закону України від 22.09.2005 р.№2899 – ІV  «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення, відповідно до листа Науково-методичного центру середньої освіти, Міністерства освіти і науки України від 14.12.2005 р. №14/18.1-1011 та наказу ГУОН м. Харкова від 25.01.06р. №34 «Про проведення апробації програми з профілактики тютюнокуріння «Твоє життя – твір вибір» ЗОШ №10 взяла участь у апробації цієї програми.
     Районним методичним центром розроблено  методичні рекомендації «Організація роботи на уроках фізичної культури з учнями спеціальної медичної групи».Реалізація інтеграційного підходу в діяльності загальноосвітнього закладу по збереженню і зміцненню здоров’я учнівУ закладах освіти району (ЗОШ №№7,10,35,41,48,53,120; ХГ №№12,34; СШ №66) до профілактичної роботи залучаються органи учнівського самоврядування, батьківська громадськість, благодійних та неурядових організацій, які опікуються проблемами формування здорового способу життя підростаючого покоління.У загальноосвітніх навчальних закладах району (ЗОШ №№10,35,41,48) постійно працює лекторій «За здоровий спосіб життя». У вересні лекторськими групами було проведено лекції для учнів 1-х-10-х класів за темами:
 
  •  «Режим дня – запорука здоров’я»,
  •  «Що означає бути здоровою людиною»,
  •  «Як пов’язати здоров’я і навколишнє середовище»,
  •  «Я обираю здоровий спосіб життя»,
  •  «Обережно – туберкульоз».
          Найбільш розповсюдженим видом укріплення власного здоров’я, збільшення сили, спритності, витривалості є використання різноманітних фізичних вправ. Ранкова гімнастика займає важливе місце у режимі дня учнів Харківської гімназії №12 (директор Калмичкова Л.А. ), загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 (директор Шарлай Л.Р.). Виконання фізичних вправ зранку підвищує працездатність дітей, впливає на фізичний розвиток, стимулює зріст. Класні керівники загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 (директор – Шарлай Л.Р.) щодня проводять ранкову гімнастику в класах, в теплу пору року – на спортивному майданчику.Дані офіційної статистичної звітності, так  само як і результати наукових досліджень, вказують на значне зростання та поширеність захворювань уже в дошкільному та хронічної патології у шкільному віці.З метою навчання плаванню, профілактики сколіозу учні 4-х класів ЗНЗ району відвідують басейн ДЮСШ №9  за адресою: вул. Локомотивна, 2. Загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №7 (директор Шингарьова М.В.) укладено договір з басейном «Локомотив» про навчання плаванню учнів 1-4 класів на пільгових умовах.
          З метою попередження випадків дитячого травматизму в усіх школах району розроблена та доведена до відома кожного учня та батьків «Пам’ятка з попередження всіх видів дитячого травматизму, « Схема безпечного руху до школи та зі школи».Формуванню адекватного мислення та цілісної системи знань з безпеки життєдіяльності, необхідних для прийняття обгрунтованних рішень сприяє якісне викладання навчальних предметів «Основи безпеки життєдіяльності» та «Основи здоров’я», які є складовою комплексної програми попередженні дитячого травматизму. На уроках «Основи здоров’я» Молодих О.І. (ВШ №3), Тулінової  А.М. (ВШ №3), Зоріної Ю.С. (ВШ №3), Іванової Н.В. (ЗОШ №120), Воловік Т.М. (ЗОШ №120), Вірченко І.М. (ЗОШ №41), Колесник О.Б. (ХГ №12), Лукаш О.І. (ХГ №12), Харсіко Т.М.(ХГ №34), Халіної К.Є. (ХГ №34), Куренко Н.В. (ЗОШ №35), Печерської Н.М. (СШ №66) постійно ведеться робота спрямована на формування цінності здоров’я та здорового способу життя. Усі вчителі проводять бесіди з демонстраціями конкретних прикладів про шкідливий вплив на організм людини наркотичних, психотропних речовин, практикують різні види навчальної діяльності, активні методи навчання. Реалізація освітніх програм («Рівний рівному», «Діалог», «Школа проти СНІДу тощо) У Основ'янському районі м. Харкова впроваджуються національні та регіональні програми щодо формування здорового способу життя, а саме:
-  Програма Міністерства освіти і науки та /ПРООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «рівний –рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»;
- Комплексна програма «Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків ( за проектом «Діалог»);
- Молодіжний демонстраційний проект запобігання ВІЛ-інфекції СНІДу в Україні.
       У закладах освіти Основ'янського району м. Харкова впроваджуються факультативи, тренінги щодо формування практичних навичок здорового способу життя і корекції шкідливих звичок дітей та молоді. Так у Харківській гімназії №12 (директор
Калмичкова Л.А.); загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №35 (директор Шарлай Л.Р.) введено факультатив «Профілактика ризикової поведінки» за міжнародним проектом «Школа проти СНІДу»; працює екологічний гурток для учнів 9-х класів (ЗОШ №53 директор Білаш Я.В., ЗОШ №48 директор Мірошніченко Ю.Г.). Виховна роботаЗ метою пропагування здорового способу життя, формування ціннісного ставлення до свого фізичного та психічного здоров’я у навчальних закладах району (ЗОШ №№7, 10, 35, 41, 48, 53, 120; ХГ №№12, 34; СШ №66) було проведено різноманітні виховні заходи.
            Регулярно проводились бесіди з профілактики дитячого травматизму, бесіди циклу «Я обираю здоровий спосіб життя», виховні години «Що означає бути здоровою людиною»; «Як пов’язані здоров’я і навколишнє середовище». Серед учнів 3-11 класів були проведені диктанти «Обережно – грип», „Обережно, туберкульоз”. Взято участь в організації та проведенні місячників: «Здоровий спосіб життя»; «Місячник боротьби з туберкульозом»; «Місячник статевого виховання». З метою попередження вживання наркотиків, алкоголю, шкідливих речовин агітаційні  бригади учнівського самоврядування проводили  бесіди, вікторини, здійснювали випуск санбюлетенів «Ваше здоров’я – в ваших руках». Було організовано виставку плакатів та проведено районний конкурс плакатів «Молодь за здоровий спосіб життя». 1 грудня 2010 року до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом відбувся спільний концерт «Молодь за здоровий спосіб життя» творчого колективу   студентів   Національного   педагогічного   університету  ім. Г.С. Сковороди та учнів ЗОШ №53, проведено бесіди „Як не потрапити в групу ризику”, тематичні уроки, години спілкування з демонстрацією відеослайдів  «СНІД – чума III тисячоліття», «Шляхи зараження СНІД»; «1 грудня – всесвітній День боротьби зі СНІДом» .