Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Педагогічна преса
Официальный сайт Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
Сайт Національний університет цивільного захисту України
Громадська організація Ла Страда - Україна!

Бібліотека

Інформаційним центром щодо забезпечення навчально-виховного процесу у школах району є бібліотека.

 

 

Бібліотеки шкіл району здійснюють:

* бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків освітнього процесу конкретного закладу в засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті;

* забезпечення інтелектуального доступу до інформації шляхом систематичного аналізу, відбору, оцінки та створення інформації на всіх освітніх етапах з усіх галузей змісту освіти;

* забезпечення доступу до інформації шляхом ретельно відібраних і систематично організованих різноманітних навчальних матеріалів різних рівнів складності – як друкованих, так і інших носіїв інформації;

* забезпечення матеріалами, які підготують учнів до безперервної освіти;

* розвиток в учнів умінь орієнтуватись в інформаційному просторі. 

          

 

Роль бібліотекаря в школі в сучасних умовах розвитку суспільства набуває нового смислового навантаження, тому пріоритетними напрямками функціонування шкільної бібліотеки є:

  •  підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної функції;
  •  глибоке вивчення читацьких інтересів та як повніше задоволення їх;
  •  координація дій шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги;
  •  систематична робота по збереженню книжкового фонду;
  •  вивчення і впровадження в практику роботи кращого досвіду бібліотек ЗЗСО;
  •  сприяти підвищенню методичної, педагогічної майстерності вчителів школи, популяризації педагогічної літератури;
  •  всебічне сприяння різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів, педагогічних працівників: забезпечення програмами, підручниками, посібниками.  

      

      В умовах інформатизації суспільства особливого значення набуває формування інформаційної культури та її найважливішої складової бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів. Ефективною формою реалізації цього завдання є бібліотечні уроки, дні бібліографії, індивідуальні та групові бесіди, консультації, діяльність гуртків. В рамках Концепції державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2019 року. 
 

   Методичний центр управління освіти Основ'янського району працює над вирішенням таких проблем:

 • сприяння формуванню навичок основ комп’ютерної грамотності бібліотекарів;

 • формування фонду електронних ресурсів бібліотек;

 • активізація роботи оргкомітетів, класних керівників, учителів з предметів, органів самоврядування, батьків щодо збереження навчальної книги.