Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Педагогічна преса
Официальный сайт Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
Сайт Національний університет цивільного захисту України
Громадська організація Ла Страда - Україна!

Дошкільна освіта

Світ дитинства – співочий і дзвінкий, різнокольоровий і веселий, чистий і прозорий, мов джерельна вода. Щоб оберігати і пестити цей світ, віддавати йому своє тепло і любов у Основ'янському районі м. Харкова в 2020/2021 навчальному році працює 20 закладів дошкільної освіти:

  • 18 закладів дошкільної освіти комунальної форми власності – з 12 – годинним режимом роботи , українською мовою навчання;
  •  2 приватних заклади дошкільної освіти: - центр розвитку дитини «Маленька країна» (3 групи короткотривалого перебування) та Товариство з обмеженою відповідальністью "Харьківський приватний заклад дошкільної освіти (Ясла-садок) "ЧІЛДРЕНС ЛЕНД" Харківської області"


 

 

 


 

 

   Заклади дошкільної освіти №№24, 420 є активними учасниками міжнародного проєкту "Сприяння освіті" за підтримки благодійного фонду LEGO.

 

   Заклади дошкільної освіти району здійснюють освітню діяльність за такими пріоритетними напрямками:

  1. Художньо-естетичний (ДНЗ №№349,345,96);
  2. Фізкультурно-оздоровчий ( ДНЗ №№24,67) ;
  3. Музичний (ДНЗ №50);
  4. Гуманітарний (ДНЗ №№13,122,253,353);
  5. Економіко-математичний (ДНЗ №52);
  6. Еколого-природничий (ДНЗ №№31,420,391,44);
  7. Народознавчий (ДНЗ №№72,417);
  8. Правовий  (ДНЗ №441).

 

   У закладах дошкільної освіти усіх форм власності функціонує 151 група, в тому числі: для дітей дошкільного віку - 121, для дітей раннього віку - 30. Кількість груп збільшилася за рахунок того, що відновлено функціонування 1 групи, розрахованої на 25 місць, після капітального ремонту за кошти бюджету у КЗ "ДНЗ" №391.

   Кількість дітей станом на 01.09.2020 складає 3068, з них: дітей раннього віку - 499, дітей дошкільного віку - 2569.

 

 Для дітей з особливими потребами у ЗДО №№ 96, 345, 353, 391 відкрито інклюзивні групи.

 

     Мережа закладів дошкільної освіти складається з різних типів  закладів дошкільної освіти: загального розвитку та комбінованого  типу (ДНЗ №№ 52, 96, 345, 353, 391, 441), у яких функціонують 12 спеціальних груп для дітей з порушеннями мови, де виховується 245 дітей.

     Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина".

      Почавши з поглибленого вивчення та аналізу класичної педагогіки й психології, педагоги прийшли до висновку: з давніх давен, незалежно від національності, люди намагалися вирішити проблеми розвитку особистості.  Народна педагогіка використовувалася як джерело мудрості виховання, вона гуманна і назавжди буде сучасною, бо М. Монтессорі, К Ушинський., В. Сухомлинський, С. Русова, Я. Корчак, Ш. Амонашвілі, Ю. Азаров, Л. Виготський та інші створювали й розвивали теорію розвитку особистості дитини на гуманістичній основі, спираючись на загальнолюдські цінності.

     Виходячи з досвіду відомих науковців було створено модель цілісного педагогічного процесу, яка базується на принципах Педагогіки Співробітництва, Педагогіки Співтворчості та елементів ТРВЗ (теорія розвитку винахідницьких завдань). Визначальними в роботі педагогів стали такі тенденції: Любов, Свобода, Краса, Праця, Гра, Пізнання.

    З 01.09.2013 року усі  заклади дошкільної освіти розпочали впровадження в освітній процес програму виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина" за рекомендаціями, розробленими спеціалістами Управлінням освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради. Діти зараховуються в заклади дошкільної освіти комунальної форми власності виключно за умов попередньої електронної реєстрації.

     Ми змінили погляди на кінцеву мету дошкільного виховання: головне не тільки підготовка дитини до школи, а забезпечення повноцінного життя в дошкільному закладі (спілкування, пізнання навколишнього світу, гра, праця, любов до себе, до родини, до Батьківщини; розуміння, збереження та створення краси; вміння бачити та успішно вирішувати протиріччя; берегти своє життя та здоров’я; відчувати себе особистістю, яка має права на певне місце в суспільстві).

     У будь – якій сфері діяльності з дітьми вихователі прагнуть надавати право вибору; створювати такий освітній процес, в якому діти виступали б активними учасниками, з повагою відносяться до незвичайних питань та ідей, показують дітям, що їхні ідеї мають цінність, надають можливість для самостійного навчання, стимулюють його. Останнім часом педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів активно працюю над упровадженням інтегрованого навчання – процесом поєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему з метою одержання якісно нового результату дошкільної освіти в ігровій цікавій формі.

    Багато уваги приділяється формуванню основ духовності, соціально активної особистості шляхом прищеплення загальнолюдських, морально – етичних цінностей, бажанню зберігати й приумножувати національну культуру, як елемент загальнолюдської культури.

 

 

Правила прийому дітей до ЗДО

 

 

- «Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти». Лист МОН України № 1/9-235 від 10.04.2019

 

- «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти».Лист МОН № 1/9-691 від 13.11.2018

 

- «Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти». Лист МОН № 1/9-392 від 15.06.2018

 

- Щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти у зв’язку із скасуванням форми первинної облікової документації № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)». Лист МОН України № 111-01/123 від 24.04.2018

 

- «Щодо влаштування дітей біженців, мігрантів і інших категорій іноземців та осіб без громадянства в дошкільні навчальні заклади». Лист МОНУ № 1/9 від 26.12.2016

 

- «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення». Лист МОНУ, МОЗУ № 1/9-500/ № 05.01.16/28103 від 29.09.2014

 

- «Щодо прийому до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України». Лист МОН № 1/9-310 від 12.06.2014 року

 

 

 ПРАВИЛА ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

1) Зарахування дітей до комунального закладу дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.

2) Прийом заяв про зарахування дітей до комунального закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації.

3) До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:

-        копія свідоцтва про народження дитини;

- медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

     4) Для зарахування дитини до спеціальних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку).

5) Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до комунального закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

6) Для зарахування дитини з інвалідністю до комунального закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються:

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

 

ПЕРШОЧЕРГОВО ДО КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ДІТИ (згідно з вимогами постанови КМУ від 12.03.2003 № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 № 86), ЯКІ:

1) проживають на території обслуговування комунального закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

3) є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону, в тому числі:

- діти батьків, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (згідно з п.17 статті 20 та п. 2  статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

- діти військовослужбовців, які мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до п. 4  статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (першочергово). 

Під час подання заяви про зарахування дитини до комунального закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до комунального закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

Після зарахування дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

 

 

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА ДО ДИТЯЧОГО САДКА

Метою створення електронного реєстру є зниження корупції в дошкільних закладах. Питанням щодо розроблення та  впровадження  програми електронної  реєстрації  дітей  займаються місцеві органи управління освітою.

Щоб записатись в електронну чергу до дитячого садка батька, необхідно: зареєструватись на сайті, створений місцевим органом управління освітою; обрати дошкільний заклад; у заявці на чергу вказати: ім’я та прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, контактний телефон одного з батьків, бажаний дитячий садок і натиснути "Подати заявку"; перевірити, що заявку зареєстровано: якщо реєстрація успішна – встановлюється статус "Зареєстровано в черзі"; відслідковувати статус заявки: якщо є вільні місця, то статус реєстрації зміниться на "Є можливість зарахування" (повідомлення про це буде на електронну адресу), і буде запропоновано місце в обраному садочку; подати необхідні документи для вступу в термін, встановлений місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. В іншому разі черга автоматично скасовується.

 

КОЛИ ЗА ДИТИНОЮ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ МІСЦЕ? 

Якщо дитина хворіє, проходить санаторне лікування або реабілітацію. 

Якщо батьки (або особи, які їх замінюють) пішли у відпустку – на час їхньої відпустки; 

У літній оздоровчий період (з 1 червня по 31 серпня

Під час карантину.  

У приватних закладах дошкільної освіти умови збереження місця за дитиною визначаються засновником або власником та фіксуються у договорі між дитсадком та батьками про на надання освітньої послуги.

 

КОЛИ ДИТИНУ МОЖУТЬ ВІДРАХУВАТИ?  

1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;

3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

 

 

Про відрахування дитини адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, письмово із зазначенням причин не менш як за 10 календарних днів